Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkisti uudet ravitsemussuositukset

Uudet suomalaiset ravitsemussuositukset julkistettiin Säätytalolla 23.1.2014. Koko väestölle tarkoitetuissa suosituksissa pääpaino on terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuudessa. Valintojen tueksi on tuotettu uusi ruokakolmio ja lautasmalli.

Nyt julkistetut kansalliset suositukset perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, jotka valmistuivat syksyllä 2013. Aiemmat ravitsemussuositukset olivat vuodelta 2005.

Suositusten päivitys tehtiin Valtion ravitsemusneuvottelukunnassa (VRN), jossa myös Päivittäistavarakauppa ry on edustettuna.  Neuvottelukunnan työtä koordinoi maa- ja metsätalousministeriö.
Lue lisää ja tutustu suosituksiin VRN:n sivuilla.

Jaa julkaisu