Selvitys: Uuden alkoholilain vaikutukset alkoholin vähittäismyyntiin maltilliset


Alkoholin vähittäiskulutus eli Alkon ja päivittäistavarakaupan myynti sekä matkustajatuonti, kasvoi vuonna 2018 litroissa prosentin ja absoluuttisena alkoholina mitattuna 0,5 %, ennakoi Taloustutkimus Oy:n selvitys. Lain vähittäiskauppaa koskevien muutosten vaikutuksia seurannut Taloustutkimus Oy arvioi selvityksessään alkoholin vähittäiskulutuksen kehitystä saatavilla olevien Alkon ja päivittäistavarakaupan myyntitietojen sekä matkustajatuontitietojen perusteella.

Uusi alkoholilaki tuli vähittäiskaupan osalta voimaan vuoden 2018 alusta lähtien. Lakiuudistuksen myötä kaupassa saa myydä enintään 5,5 % vahvuisia alkoholijuomia. Lisäksi luovuttiin tuotteiden valmistustaparajoitteesta.

Keskiolut edelleen suosituin tuote

Suhteellisesti eniten myyntiään kasvattivat vahvat long drink -juomat, joita sai aiemmin myydä vain Alkossa. Vuoden 2018 alkoholiverojen korotukset tukivat osaltaan vahvojen lonkeroiden kulutuksen kasvua. Niiden alkoholivero nousi viisi prosenttia ja oluiden 10,9 prosenttia.

Keskiolut säilytti asemansa kuluttajien ylivoimaisena suosikkina. IV-oluiden osuus päivittäistavarakaupan oluiden myynnistä oli vuonna 2018 noin yhdeksän prosenttia. Vaikka Alkosta päivittäistavarakauppaan vapautuneen IV oluen myynti kasvoi, jäi oluiden litramyynti kokonaisuudessaan hieman edellisvuotta pienemmäksi. Sekä keskioluen että siiderin vähittäismyynti laski seitsemän prosenttia.

Taloustutkimus arvioi, että matkustajatuonti väheni vuonna 2018 litroissa noin viisi prosenttia ja absoluuttisena alkoholina mitattuna 1,5 prosenttia. Matkustajatuonti väheni alkuvuonna, mutta vuoden kuluessa lasku hiipui ja matkustajatuonti kääntyi kasvuun loppuvuodesta.

Hellekuukaudet kasvattivat myyntiä

Uuden alkoholilain ja alkoholiverotuksen muutosten ohella vuoden 2018 alkoholin vähittäismyynnin kehitykseen vaikuttivat merkittävästi kesän pitkät hellejaksot. Touko-, heinä- ja elokuussa alkoholijuomien myynnin kasvu päivittäistavarakaupassa oli poikkeuksellisen suuri, noin 15 prosenttia verrattuna vuoden 2017 vastaaviin kuukausiin. Ero on suuri viileämpään kesäkuuhun, jolloin päivittäistavarakaupan alkoholimyynti laski neljä prosenttia.

Helteiden aiheuttama myyntipiikki näkyy kaikkien sääherkkien tuoteryhmien menekissä. Esimerkiksi virvoitusjuomien myynti kasvoi kesällä 2018 noin 20 prosenttia ja vesien myynti noin 40 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

– Säällä oli poikkeuksellisen suuri vaikutus alkoholin vähittäismyyntiin vuonna 2018. Sen voi sanoa vaikuttaneen enemmän kuin laki- ja veromuutokset. Jos esimerkiksi tammi–lokakuun tilastoista poistaa helteisimmät kuukaudet eli touko- ja heinäkuun, alkoholijuomien vähittäismyynti väheni litroissa 1,9 prosenttia ja absoluuttilitroissa 1,4 prosenttia, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Alkoholiverotuotot kasvanevat 150 miljoonaa euroa

Valtion alkoholiverotuotot ovat kasvaneet joulukuusta 2017 marraskuuhun 2018 10,1 prosenttia. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan alkoholiverotuotot tulevat olemaan vuonna 2018 noin 150 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2017.

Suomen veronkorotuspäätöksen tavoitteena oli, että valtion alkoholiverotulot kasvavat 100 miljoonaa euroa. Taloustutkimus ennakoi syksyllä 2017 alkoholiverotulojen kasvavan 152¬–156 miljoonaa euroa.

Hinnat laskeneet ennakoitua vähemmän

Lakiuudistuksen myötä päivittäistavarakauppojen valikoimiin tulleiden 4,7–5,5 % vahvuisten alkoholijuomien hinnat laskivat vuonna 2018 Taloustutkimuksen ennakkoarviota vähemmän.

Tilastokeskuksen syksyllä 2018 tekemän selvityksen mukaan IV-oluiden keskihinnan toteutunut lasku on pt-kaupassa seitsemän prosenttia. Vuoden 2018 alkoholiveron korotus eliminoituna hinnanlasku on 13 prosenttia. Taloustutkimuksen seurannassa IV-oluen tarjouksessa olevien monipakkausten hinta on laskenut noin 20 % Alkon hintoihin verrattuna. Suurimmillaan päivittäistavarakaupan ketjujen tarjoushinnat ovat olleet yli 30 prosenttia edullisempia Alkoon verrattuna.

Vahvoissa lonkeroissa oluisiin verrattavaa hintakilpailua ei ole nähty vaan niiden keskihinnan toteutunut lasku on päivittäistavarakaupassa prosentti. Alkoholiveron korotus eliminoituna hinnanlasku on neljä (4) prosenttia. Suurimmillaan hintaero lonkeroissa päivittäistavarakaupan ja Alkon välillä on ollut noin 8 prosenttia.

Selvityksen tausta

Selvityksen teki Taloustutkimus Oy tammi–helmikuussa 2019 Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta. Taloustutkimus seurasi vuoden 2018 alussa voimaan tulleiden vähittäiskauppaa koskevien alkoholilain ja alkoholiverotuksen muutosten vaikutuksia alkoholin vähittäismyyntiin, matkustajatuontiin ja alkoholiverotuloihin.

Selvityksen lähteitä ovat Valviran alkoholin kulutustilastot, Alkon myyntitilasto, THL:n ja TAK Oy:n matkustajatuontitilastot ja Tilastokeskus. Lisäksi Taloustutkimus on kerännyt tammi–joulukuun myyntitiedot Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyrityksiltä. Työ on jatkoa vuonna 2017 tehdyille selvityksille, jotka arvioivat ehdotetun alkoholilain muutoksen ja alkoholiveron korotusten mahdollisia vaikutuksia.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0400 688 708
Tutkimusjohtaja Pasi Holm, Taloustutkimus Oy, puh. 050 374 7462

Liite: Alkoholilain vähittäiskauppaa koskevien muutosten seuranta tammi-joulukuu 2018 (pdf, Taloustutkimus Oy)