Ohje kaupan koronatoimien keventämisessä huomioitavista asioista


Kaupan liitto ja PTY ovat laatineet ohjeen koronatoimien keventämisessä huomioitavista asioista, kuullen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL), Työterveyslaitosta sekä Aluehallintovirastoa. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan linjassa viranomaisten määräysten ja suositusten kanssa.

Kaupan yritykset työskentelevät systemaattisesti turvallisen asiointi- ja työympäristön eteen huomioiden tautitilanteen sekä viranomaisten määräykset ja suositukset. Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry (PTY) ovat keväästä 2020 alkaen seuranneet osaltaan tautitilannetta, tiiviissä vuoropuhelussa viranomaisten kanssa. Kaupan liitto ja PTY korostavat, että on tärkeää jatkaa edelleen jo totutuilla turvallisen asioinnin ohjeilla kaupoissa. Mikäli viranomaiset muuttavat määräyksiään ja suosituksiaan, myös kaupan alalla aiotaan niiden linjassa keventää koronatoimia asteittain.

Kaupan liitto ja PTY ovat laatineet ohjeen koronatoimien keventämisessä huomioitavista asioista, kuullen Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL), Työterveyslaitosta sekä Aluehallintovirastoa. Ohjeen tarkoituksena on tukea yritysten sisäistä päätöksentekoa kauppojen koronatoimenpiteiden mitoittamisessa tartuntatautilain (1227/2016) ja alueellisten viranomaisten määräysten ja suositusten sekä tautitilanteen mukaan. Yritykset tekevät kuitenkin lopulliset päätöksensä itsenäisesti oman toimintansa huomioiden.

Ohje on rakennettu siten, että taustasta kertomisen jälkeen siinä kuvataan epidemiatilanteittain (perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe) voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja -suosituksia. Lähtökohtana on voimassa oleva tartuntatautilaki (1227/2016) ja sen kaupoille asettamat vaatimukset. Myös kaupan turvallisen asioinnin ohjeita eritellään ohjeessa epidemiatilanteittain.

- Kaupan liitto ja PTY päivittävät ohjetta tarpeen mukaan linjassa viranomaisten määräysten ja suositusten kanssa. Turvallisen asiointi- ja työympäristön säilyttäminen on kaupan alalle prioriteetti numero yksi, korostaa PTY:n valmiuspäällikkö Lauri Kulonen.

Tutustu ohjeeseen: Ohje kaupan koronatoimien keventämisessä huomioitavista asioista 24.5.2021

Ohjeen laatinut työryhmä:
Lauri Kulonen
Terhi Kuljukka-Rabb
Anna Salminen
Tea Taivalkoski

Lisätietoja: Lauri Kulonen, valmiuspäällikkö, PTY, p. 040 419 9309, etunimi.sukunimi@pty.fi