Kyläkauppojen säilyminen edellyttää uusia toimenpiteitä


Hallitus tarttui ruokapoliittisessa selonteossaan kyläkauppojen toimintaedellytysten parantamiseen. Maa- ja metsätalousministeriön tilaama Pellervon taloustutkimus PTT:n 4.10.2017 julkistettu selvitys osoittaakin, että kyläkauppojen toimintaedellytysten vahvistaminen vaatii uusia toimenpiteitä. Jopa neljännes PTT:n kyselyyn vastanneista myymälöistä on lopettamansa toimintansa viiden vuoden tähtäimellä.

PTT:n selvityksen perusteella kyläkauppojen toiminnan jatkuvuuteen voidaan vaikuttaa toimilla, jotka turvaavat ja vahvistavat liiketoiminnan edellytyksiä. Näitä toimia ovat sääntelyn purku sekä investointituet esimerkiksi liiketilojen tehokkuuden ja toiminnan parantamiseen sekä myymälän toiminnan laajentamiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

– Esimerkiksi Alkon asiamiestoimintaa voitaisiin lisätä kyläkaupoissa. Nykyisin Alkolla on noin 58 tilauspalvelun noutopistettä, kun Ruotsin Systembolagetilla niitä on lähes 500. Miksi kyläkauppa ei toimisi kaikkien Alkon tuotteiden verkkokaupan jakelupisteenä? Tämä tukisi myös Alkon tehtävää palvella suomalaisia kattavasti koko maassa, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä toteaa.

Kyläkauppa voisi tuottaa palveluita myös kunnalle esimerkiksi niin, että vanhukset ostaisivat kunnan palvelusetelillä ruokakassin kotiinkuljetuksen ja muita asumisessaan tarvitsemiaan palveluita. Myös apteekkien palvelupisteiden perustamista kyläkauppojen yhteyteen voitaisiin helpottaa nykyisestä. Esimerkiksi nämä toimenpiteet toisivat lisää myyntiä ja asiakkaita kyläkauppoihin. Samalla kyläkauppojen toiminnan valvontamaksuja voitaisiin alentaa. Moni kyläkauppa maksaa kunnalle tupakan myynnistä valvontamaksua 500 euroa vuodessa, vaikka valvontaa ei käytännössä olisikaan.

Pienten myymälöiden toimintaedellytysten turvaaminen on yhteiskuntapoliittisesti tärkeä kysymys. Kyläkauppa ei kuulu vain menneeseen, vaan siitä voidaan kehittää elinvoimainen tulevaisuuden ratkaisu maaseudun tavaroiden ja palveluiden tarjonnan solmukohtana. Suomi tarvitsee maaseutua ja maaseutu tarvitsee kyläkauppoja.

– Asuttavuudelle välttämättömän ruokahuollon lisäksi pienet kaupat turvaavat monen muunkin kuluttajalle tärkeän lähipalvelun kuten postipalveluiden säilymistä haja-asutusalueilla. Siksi niiden toimintaedellytyksiä tulisi tukea ja sallia myös ennakkoluulottomat uudet avaukset kyläkauppojen toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseksi, Nieminen korostaa.

Lisätietoja:
Johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry, puh. 0500 422 216