Kauppa suhtautuu vakavasti myytävien elokuvien ikärajoihin ja ikärajavalvontaan


Päivittäistavarakaupan valikoimiin kuuluu lukuisia tuotteita, joiden myyntiä alaikäisille on rajoitettu tai kielletty. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa alkoholijuomat ja tupakka, ilotulitteet, rahapelit sekä ikärajamerkityt tietokonepelit ja elokuvat. Täysi-ikäisyyden (K-18) lisäksi muita ikärajamerkintöjä tuotteissa ovat K-16, K-12, K-7 ja S (sallittu).

Suomessa myytäviin elokuviin määrittää ikärajamerkinnät opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus (MEKU). Jos myymälä ei valvo pelien tai elokuvien ikärajojen noudattamista, voi MEKU asettaa uhkasakon, ellei myymälä kehotuksista huolimatta täytä laissa säädettyjä velvollisuuksiaan.

Kauppa suhtautuu vakavasti määritettyihin ikärajoihin ja haluaa osaltaan suojella lapsia heille haitalliselta materiaalilta. Kauppa valvoo elokuvien myyntiä vastuullisesti oman ikärajavalvottavien tuotteiden myyntiä koskevien ohjeiden avulla. Kaupan ohjeistus on käyty läpi myös MEKUn kanssa vuonna 2011.

– Päivittäistavarakaupan ohjeet on tehty laajassa työryhmässä ja ohjeita tarkistetaan säännöllisesti. Ikärajavalvonta on tärkeä osa päivittäistavarakauppojen vastuullista toimintaa, johon jäsenyrityksemme ja myymälöiden henkilökunta ovat sitoutuneet. Toivottavasti myös asiakkaat suhtautuvat ymmärryksellä asiaan joulukiireiden keskelläkin, elintarvikeasiantuntija Anna Salminen Päivittäistavarakauppa ry:stä sanoo.    

Ikärajapassikoulutus on osa kaupan omavalvontaa

Ikärajapassikoulutus on osa päivittäistavarakaupan ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaa. Vuonna 2009 aloitettu koulutus on suunnattu myymälöiden kassahenkilöstölle. Vuoden 2013 loppuun mennessä koulutuksen on suorittanut yli 75 000 työntekijää ja alan opiskelijaa.

Ikärajapassikoulutus on Päivittäistavarakauppa ry:n ja sen jäsenyritysten vapaaehtoinen toimenpide, ja osa kaupan vastuullista toimintaa. Tavoitteena on parantaa henkilökunnan valmiuksia varmistaa, ettei ikärajavalvottavia tuotteita päädy alaikäisille.

Lisätiedot
Elintarvikeasiantuntija Anna Salminen
Puh. 09 1728 6118, anna.salminen (a) pty.fi