EU-lainsäädäntöä ei voi sivuuttaa kansallisen alkoholilainsäädännön valmistelussa


Ajatus keskioluen laimentamisesta ja siirtämisestä ainoastaan Alkon myytäväksi nousee toistuvasti esiin alkoholipoliittisessa keskustelussa. Parhaillaan valmisteltavan alkoholiliansäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä tätä on esitetty jopa lain valmistelumuistiossa. Sosiaali- ja terveysministeriön arviomuistio julkistettiin elokuussa 2013.

Keskioluen siirtäminen yksinoikeudella Alkoon laajentaisi Alkon monopolia. Tämä on vastoin Euroopan unionin toimintaa linjaavan SEUT-sopimuksen 37. artiklaa. Se kieltää EU:n jäsenvaltioita laajentamasta kaupallisia monopolejaan siitä, millaisia ne olivat maan liittyessä EU:n jäseneksi.

– Yleisessä keskustelussa voi luonnollisesti esittää erilaisia ehdotuksia. Lainsäädäntöön kirjatut keinot eivät kuitenkaan voi olla muun lainsäädännön vastaisia. Suomen on EU:n jäsenvaltiona omaa kansallista lainsäädäntöä valmistellessaan asianmukaisesti selvitettävä ja huomioon otettava EU-lainsäädännön ja sopimusten vaikutus käytettävissä oleviin keinoihin, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto painottaa.

Kun tällainen vaihtoehto nostetaan kuitenkin yhä uudelleen lakia valmistelevien virkamiesten ja vastuuministerin taholta esiin, se ei voi olla vaikuttamatta yritysten toimintaan. Epävarma toimintaympäristö rajoittaa kaupan investointeja kuten myymälöiden remontointia, laajennuksia ja uusperustantaa. Merkkejä tästä näkyy jo nyt.

– Päivittäistavarakaupan yritykset työllistävät kymmeniätuhansia ihmisiä ja investoivat vuosittain satoja miljoonia euroja kotimaahan. Toteutuessaan tällaisella Alkon monopolin laajennuksella olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Se aiheuttaisi kauppakuolemia ja pienentäisi näin Suomen kauppaverkostoa ja näkyisi työllisyydessä kaupan työpaikkojen vähentymisenä. Lisäksi yksityisen maahantuonnin lisääntyminen ja alkoholin pimeä kauppa syövät valtion verotuloja, Kari Luoto toteaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi