Alkoholin matkustajatuonti kuriin ja verot Suomeen: A-olut ruokakauppoihin


Eilen (21.5.2015) uutisoitu tutkimus kertoi, että Suomi menettää joka vuosi 164 miljoonaa euroa alkoholi- ja arvonlisäverotuloja jo yksistään oluen matkustajatuonnin vuoksi. Tehokas ja nopeasti vaikuttava keino tilanteen muuttamiseksi ja valtion kipeästi tarvitsemien verotulojen lisäämiseksi on olemassa.

– Kauppojen valikoiman nykyinen rajoitus alle 4,7 % vahvuisiin tuotteisiin on täysin keinotekoinen. Sallimalla vahvojen oluiden ja muiden alle 5,5 % alkoholijuomien myynti Suomen päivittäistavarakaupoissa vähennetään matkustajatuonnin haittoja ja verojen valumista pois Suomesta, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto tiivistää.

Alkoholin hintaero Viroon on kasvanut niin suureksi, että nykyiset toimenpiteet eivät riitä, jos matkustajatuonti halutaan kuriin. Kaikki hintaero ei johdu verotuksesta. Merkittävä osasyy on se, että Suomessa vahvat oluet ja lonkerot myydään monopoliasemassa toimivassa Alkossa, jolloin ne ovat markkinaehtoisen hinnoittelun ulkopuolella. Jopa 80 % Virosta tuodusta alkoholilitroista on olutta, siideriä ja lonkeroa. Harva kuitenkaan tuo Virosta keskiolutta.

Hallitukselta toimia työn, terveen kilpailun ja verotulojen lisäämiseksi

Myynnin vapauttamisen myötä hinnoittelusta tulee markkinaehtoista, jolloin Suomen ja Viron välinen hintaero kapenee ja juomat ostetaan useammin kotimaasta. Kauppojen valikoiman laajentaminen tukisi lisäksi pienpanimoita ja muita kotimaisia elinkeinoja sekä niiden mahdollisuuksia työllistää. Pitkällä aikavälillä myös miedot viinit tulisi tuoda ruokakauppojen valikoimiin keskieurooppalaiseen tapaan.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) vuonna 2013 tekemän selvityksen mukaan pelkästään A-oluen myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa lisäisi valtion verotuloja lähes 60 miljoonalla eurolla. Samalla erityisesti pienten kauppojen ja kioskien kilpailukyky paranisi ja niiden työllisyys kasvaisi 300–400 henkilötyövuotta.

– Alkoholinmyynnin maltillisella vapauttamisella lisättäisiin siis merkittävästi valtion verotuloja, turvattaisiin kotimaan työllisyyttä ja parannettaisiin terveen kilpailun edellytyksiä. Uuden hallituksen tulee ehdottomasti selvittää uudistuksella saatavat hyödyt, Luoto toteaa.

Suomalaisten alkoholikulttuuri muuttumassa

PTT:n selvitys osoitti myös, että uudistuksen seurauksena vähenisi suomalaisten väkevien alkoholijuomien kulutus. Tämä tukisi edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n 16.5. uutisoimaa hyvää kehitystä, jossa alkoholin kulutus laskee ja kulutus siirtyy väkevistä miedompiin juomiin.

– Näyttäisi siltä, että alkoholinkulutuksessa on tapahtunut selvä kulttuurin muutos. Kuluttajat valitsevat juomat käyttötilanteen ja ruoan mukaan ja suosivat kohtuukäyttöä. Tämä osoittaa, että aito ja kestävä alkoholikulttuurin muutos lähtee kuluttajista itsestään eikä synny rajoittavaa lainsäädäntöä lisäämällä, Kari Luoto painottaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Luoto, Päivittäistavarakauppa ry
puh. 0400 688 708, kari.luoto (a) pty.fi

Oluen korkeiden valmisteverojen talousvaikutuksia kartoittaneen tutkimuksen tekivät Regioplan Policy Research ja EY the Brewers of Europen toimeksiannosta. Tutkimuksesta tiedotti Panimoliitto 21.5.2015.