Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto laski toukokuussa 0,2 %


Päivittäistavarakauppa ry:n myyntitiedote
24.6.2010

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjujen* liikevaihto uusperustanta** mukaan lukien oli toukokuussa 535,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto väheni 0,2 prosenttia edellisen vuoden toukokuusta.

Tuoteryhmittäin tarkasteltuna liikevaihto kasvoi toukokuussa ainoastaan elintarvikkeissa (0,9 %). Koti- ja vapaa-ajan tuotteiden liikevaihto laski eniten (-2,1 %). Myös pukeutumisessa liikevaihtoa kertyi vähemmän (-0,5 %) kuin toukokuussa 2009. Kaiken kaikkiaan käyttötavaroiden myynti väheni 1,6 prosenttia edellisvuoden toukokuusta.

- Toukokuun liikevaihdon lievässä laskussa verrattuna alkuvuoteen näkyy sunnuntain aukiolon myyntiä lisäävän vaikutuksen poistuminen. Toukokuussa tavaratalot ovat aiemminkin saaneet olla avoinna useana sunnuntaina, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Osmo Laine toteaa.

Tammi-toukokuussa liikevaihto kasvoi 3,2 %

Tammi-toukokuussa tavaratalokaupan liikevaihto uusperustanta mukaan lukien oli 2 585,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kohosi näin ollen 3,2 prosenttia edellisvuodesta.

Tuoteryhmittäin tarkasteltuna liikevaihto kasvoi tammi-toukokuussa eniten koti- ja vapaa-ajantuotteissa 4,1 prosenttia. Pukeutumisessa kasvua kertyi 1,3 prosenttia ja käyttötavaroissa yhteensä 3,2 prosenttia. Myös elintarvikkeiden liikevaihto nousi (3,1 %) edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Arkimyyntipäiviä oli vuoden 2010 toukokuussa 24 eli yhtä monta kuin vuoden 2009 toukokuussa.

Uuden liikeaikalain myötä kaupan suuryksiköt ovat saaneet olla avoinna sunnuntaisin kuluvan vuoden alusta lähtien. Vuoden 2009 toukokuussa avoinna saivat sunnuntaisin olla vain enintään 400 m²:n päivittäistavaramyymälät.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan toukokuun 2010 tiedoista alkaen Tilastokeskuksessa. Uuden tilastointipalvelun myötä jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Samassa yhteydessä tiedotteiden ulkoasua ja sisältöä uudistetaan sekä julkaisuaikatauluja vakiinnutetaan entisestään. Tilastoinnin perustana olevat ohjeistukset on tässä yhteydessä tarkastettu ja koko alkuvuoden tilastotiedot kerätty uudelleen. Tämän vuoksi tuoteryhmittäiset tiedot tarkentuivat tammi-maaliskuulta 2010.

*) Jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat: Anttila, K-citymarket, Euromarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni-konserni ja Minimani-yhtiöt. **) Uusperustannalla tarkoitetaan sitä, että liikevaihdon tarkastelussa ovat mukana myös aloittaneet ja lopettaneet myymälät.

Lisätietoja:
PTY ry, toimitusjohtaja Osmo Laine, p. 0500 448 986
Tilastokeskus, Yliaktuaari Marko Tuomiaro p. 09 1734 2705

Liitteet:
Tavaratalokaupan liikevaihdon kehitys tuoteryhmittäin toukokuussa ja tammi-toukokuussa 2009 ja 2010 Kuvioina ja Taulukkoina.