Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto laski syyskuussa 3,8 % vuodentakaisesta


Myyntitiedote
29.10.2013

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjujen* liikevaihto uusperustanta** mukaan lukien putosi syyskuussa 3,8 prosenttia vuodentakaisesta, kun liikevaihdon arvoksi kirjattiin 546,9 miljoonaa euroa.

Liikevaihto supistui syyskuussa kaikissa tuoteryhmissä. Voimakkaimmin liikevaihto väheni pukeutumisen tuoteryhmässä, jossa pudotusta kertyi peräti 14,7 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Kodin- ja vapaa-ajan tuoteryhmän liikevaihto supistui 4,9 prosenttia, jolloin kaikkien käyttötavaroiden yhteenlaskettu liikevaihto laski 8,0 prosenttia vertailuajankohdastaan. Elintarvikkeidenkin liikevaihto pieneni 0,6 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

- Käyttötavarakaupan myynnin pitkään jatkunut laskeva trendi on huolestuttava ja kertoo paljon yleisestä taloustilanteesta. Hallituksen tulee käyttää kaikki keinot kuluttajien luottamuksen vahvistamiseksi. Ostovoiman ja kotimarkkinoiden toimintaedellytysten turvaaminen on ensisijaisen tärkeää, painottaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto.

Tavaratalo- ja hypermarketketjujen tammi-syyskuun liikevaihto laski 0,8 prosenttia vuodentakaisesta

Tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihdoksi kuluvan vuoden tammi-syyskuussa uusperustanta mukaan lukien kumuloitui 5 130,6 miljoonaa euroa, mikä oli 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Kodin- ja vapaa-ajan tuoteryhmän liikevaihto supistui 4,8 prosenttia ja pukeutumisen tuoteryhmän liikevaihto 6,2 prosenttia vuodentakaisesta. Kaikkien käyttötavaroiden yhteenlaskettu liikevaihto väheni siten 5,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Elintarvikkeiden tuoteryhmän liikevaihto sen sijaan kasvoi 2,2 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuusta.

Vuoden 2013 syyskuussa oli 25 arkimyyntipäivää eli saman verran kuin vuoden 2012 syyskuussa. Myös kuluvan vuoden tammi-syyskuussa oli yhtä monta arkimyyntipäivää viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

*) Jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjut ovat: Anttila, K-citymarket, Prisma, Sokos, Stockmann, Tokmanni-konserni ja Minimani -yhtiöt

**) Uusperustannalla tarkoitetaan sitä, että liikevaihdon tarkastelussa ovat mukana myös aloittaneet ja lopettaneet myymälät.


Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698

Liitteet:
Tavaratalokaupan liikevaihdon kehitys tuoteryhmittäin syyskuussa 2013 ja 2012 kuvioina ja taulukkoina.