PTY:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi elokuussa 7,3 % vuodentakaisesta


Myyntitiedote
28.9.2012

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvoksi kirjautui elokuussa 1 385,9 miljoonaa euroa, mikä oli 7,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten elokuussa.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavarat kallistuivat elokuussa 5,7 prosenttia viime vuoden elokuusta. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat kallistuivat 5,9 prosenttia, alkoholijuomat ja tupakka 9,1 prosenttia sekä käyttötavarat 1,0 prosenttia vuodentakaisesta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio oli elokuussa 2,7 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä edelliskuuta vähemmän.

Päivittäistavaroiden myynnin kasvu oli elokuussa voimakkainta suurissa supermarketeissa, joissa nousua vuodentakaisesta kertyi peräti 9,3 prosenttia. Myös valintamyymälöissä kasvu jatkui vahvana, myynnin lisääntyessä 8,8 prosenttia vuodentakaisesta. Hypermarketit kasvattivat myyntiään 8,0 prosenttia viime vuoden elokuusta ja pienmyymälöissäkin yllettiin ripeään 6,1 prosentin kasvuun. Pienten supermarkettien kehitys sen sijaan oli huomattavasti maltillisempaa, kun myynti kohosi 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Valintamyymälät ja suuret myymälät kasvoivat eniten tammi-elokuussa vuodentakaisesta

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo kuluvan vuoden tammi-elokuussa oli 10 563,3 miljoonaa euroa, mikä oli 5,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Voimakkaimmin myynti kasvoi valintamyymälöissä, joiden tammi-elokuun kumulatiivinen myynti lisääntyi jopa 8,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Suuret supermarketit, jotka olivat päivittäistavaroiden myynnissä määrällisestikin toiseksi suurimpia, kasvattivat myyntiään tammi-elokuussa 7,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Suurimmasta myyntivolyymista vastaavien hypermarkettien kumulatiivinen myynti tammi-elokuussa nousi 6,3 prosenttia vertailuajankohdastaan. Pienmyymälöissä tammi-elokuun myynti kohosi 2,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Heikoimmin viime vuoden tammi-elokuusta sen sijaan kehittyivät pienet supermarketit, joiden myynti pysytteli viime vuoden tasolla.

Aukiolopäivät ja tilaston taustatiedot

Vuoden 2012 elokuussa oli 27 arkimyyntipäivää eli yhtä monta kuin edellisvuodenkin elokuussa. Uuden liikeaikalain myötä kaikki päivittäistavaramyymälät ovat saaneet olla avoinna sunnuntaisin vuoden 2010 alusta lähtien.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698    

Liitteet:

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin elokuussa 2011 ja 2012 kuvioina ja taulukkona (pdf).

Päivittäistavarakaupan hintaindeksien kehitys elokuussa 2011 ja 2012 kuviona ja taulukkona (pdf).