Päivittäistavaroiden vähittäismyynti laski kesäkuussa 2,3 % vuodentakaisesta


Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo kesäkuussa oli 1 412,7 miljoonaa euroa, jolloin vähennystä vuodentakaisesta kertyi 2,3 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kohosivat kesäkuussa 0,5 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat nousivat 5,0 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat sen sijaan laskivat 0,5 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio nousi kesäkuussa 0,9 prosenttiin, kun se toukokuussa oli 0,8 prosenttia. Eniten päivittäistavarakaupan kuluttajahintoja nostivat alkoholijuomien vähittäishintojen ja tupakkatuotteiden kallistuminen.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi kesäkuussa eniten suurissa supermarketeissa sekä pienmyymälöissä, joissa molemmissa myynti kohosi 1,7 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Muissa myymälöissä myynti puolestaan väheni vuodentakaisesta. Hypermarkettien myynti supistui 2,3 prosenttia ja pienten supermarkettien 4,9 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Eniten myynti supistui valintamyymälöissä, joissa vähennystä vuodentakaisesta kertyi 7,3 prosenttia.

– Positiivista on, että vuoden 2. kvartaalilla myynti kehittyi hieman eli + 1,2 %. Ilahduttavaa oli erityisesti, että myynnin kasvu tuli volyymikasvun kautta. Myyntivolyymi kasvoi nyt ensimmäisen kerran vuoden 2012 alun jälkeen, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi 0,6 prosenttia vuoden 2014 tammi-kesäkuussa


Päivittäistavaroiden myynti kasvoi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 0,6 prosenttia vertailuajankohdastaan. Myynti kasvoi nopeimmin suurissa supermarketeissa, joissa lisäystä vuodentakaisesta kertyi 2,7 prosenttia. Seuraavaksi nopeimmin myynti kohosi pienmyymälöissä, joissa kasvua edellisvuoden tammi-kesäkuusta kertyi 1,7 prosenttia ja hypermarketeissa, joiden myynti kasvoi 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Pienissä supermarketeissa sekä valintamyymälöissä myynti sen sijaan supistui edellisvuoden tammi-kesäkuusta, kun molempien myynti väheni 1,5 prosenttia vertailuajankohdastaan.

Kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kallistuivat vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 0,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat 0,5 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 0,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Alkoholijuomien sekä tupakan hinnat nousivat voimakkaimmin lisäyksen ollessa 3,1 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuusta.

Vuoden 2014 kesäkuussa oli 24 arkimyyntipäivää**** eli saman verran kuin edellisvuodenkin kesäkuussa, kun taas tammi-kesäkuussa 2014 oli yksi arkimyyntipäivä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.
?
Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.***

Tammi–toukokuun tiedotteissa ilmoitettua päivittäistavarakaupan hintaindeksiä on korjattu kokonaisindeksin osalta 11.8.2014. Korjatut kokonaisindeksit löytyvät ko. kuukausien myyntitiedotteista www.pty.fi -> Myyntitiedotteet.

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain. Tilastokeskus on uudistanut tammikuun 2014 alusta kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja painorakenteen.

***Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin.

****Arkimyyntipäiviin luetaan kalenterikuukauden arkipäivät (maanantai–lauantai) pl. arkipyhät. Kesäkuussa arkimyyntipäiviin ei lueta mukaan juhannuspäivää 21.6.2014.


Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708 
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 029 551 2698

Liitteet: