Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi lokakuussa 4,5 % vuodentakaisesta


Myyntitiedote

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo lokakuussa oli 1 343,4 miljoonaa euroa, mikä oli 4,5 prosenttia enemmän verrattuna vuodentakaiseen.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kohosivat lokakuussa 3,0 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kallistuivat 3,8 prosenttia, käyttötavaroiden hinnat 1,6 prosenttia ja alkoholijuomien sekä tupakan hinnat 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio oli lokakuussa 1,2 prosenttia eli sama kuin elo- ja syyskuussa. Lokakuussa ruoan hintaa nostivat erityisesti lihan ja maitotuotteiden kallistuminen.

- Ensimmäistä kertaa tänä vuonna myynnin kasvu oli suurempaa kuin inflaatio, eli lokakuussa myös volyymi kasvoi hiukan. Toivottavasti tämä on positiivinen signaali joulukauppaan, ja saisimme myös käyttötavarakauppaan piristystä, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto toteaa.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi lokakuussa voimakkaimmin suurissa supermarketeissa, joiden myynti kasvoi viime vuoden lokakuusta peräti 7,5 prosenttia. Myös hypermarkettien kehitys oli vahvaa myynnin kohotessa 5,9 prosenttia vuodentakaisesta. Pienemmissä myymälöissä sitä vastoin myynnin kasvu oli huomattavasti verkkaisempaa: pienmyymälöissä kasvua vuodentakaisesta kertyi 2,1 prosenttia, pienissä supermarketeissa 1,5 prosenttia ja valintamyymälöissä 0,7 prosenttia.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-lokakuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvoksi vuoden 2013 tammi-lokakuussa kirjattiin 13 589,5 miljoonaa euroa, mikä oli 3,7 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Myynnin kasvu oli edelleen vahvinta suurimmissa myymälöissä, joista suurissa supermarketeissa kasvuksi kumuloitui 5,7 prosenttia ja hypermarketeissa 4,6 prosenttia vertailuajankohdastaan.

Pienmyymälöidenkin myynti kohosi 3,3 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen, kun taas pienissä supermarketeissa ja valintamyymälöissä myynnin kehitys oli muita myymälätyyppejä selvästi verkkaisempaa: pienten supermarkettien kasvu ylsi 1,7 prosenttiin ja valintamyymälöiden 1,0 prosenttiin vuotta aiemmasta.

Vuoden 2013 lokakuussa oli 27 arkimyyntipäivää eli saman verran kuin vuoden 2012 lokakuussa. Myös kuluvan vuoden tammi-lokakuussa oli yhtä monta arkimyyntipäivää viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.***

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Tammikuusta 2013 alkaen kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain.

***Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin.


Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698

Liitteet: