Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi joulukuussa 3,2 % vuodentakaisesta


Myyntitiedote
31.1.2013

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvoksi summautui joulukuussa 1 509,5 miljoonaa euroa eli kasvua vuoden 2011 joulukuusta kertyi 3,2 prosenttia. Vuoden 2012 joulukuussa oli 23 arkimyyntipäivää, mikä oli kaksi edellisvuoden joulukuuta vähemmän.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat kohosivat joulukuussa 5,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Veronkorotuksista johtuen alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat edelleen voimakkaimmin, nousun ollessa 7,9 prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat puolestaan kohosivat 5,7 prosenttia ja käyttötavaroiden hinnat 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio oli joulukuussa 2,4 prosenttia, kun se marraskuussa oli 2,2 prosenttia; vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio puolestaan oli 2,8 prosenttia. Inflaation kiihtymiseen joulukuussa vaikutti elintarvikkeiden osalta erityisesti lihan, kasvisten, maitotuotteiden sekä hedelmien kallistuminen.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi joulukuussa voimakkaimmin valintamyymälöissä, joissa kasvua vuodentakaisesta kertyi 6,7 prosenttia. Toiseksi nopeimmin myyntiään kasvattivat suurimmat myymälät eli hypermarketit, joiden myynti kohosi 5,3 prosenttia edellisvuoden joulukuusta. Pienmyymälöissä yllettiin 3,7 prosentin myynnin kasvuun ja pienissä supermarketeissa myynti kohosi 2,0 prosenttia vuodentakaisesta. Sen sijaan aiemmin melko reippaastikin kasvaneiden suurten supermarkettien kehitys hidastui, kun niiden myynti supistui 0,8 prosenttia vuoden 2011 joulukuusta.

Koko vuoden kasvu +5,3 %

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvoksi vuoden 2012 tammi-joulukuussa kumuloitui 15 916,7 miljoonaa euroa, mikä oli 5,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvuvauhti oli kuitenkin hieman verkkaisempaa kuin vuonna 2011, jolloin vuosikasvuksi summautui 5,9 prosenttia.

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi vuonna 2012 nopeimmin valintamyymälöissä, jotka lisäsivät myyntiään peräti 8,1 prosenttia edellisvuodesta; vastaavasti vuonna 2011 valintamyymälöiden myynti kasvoi 3,5 prosenttia. Hypermarketit kasvattivat vuonna 2012 myyntiään 6,3 prosenttia, kun vielä edellisvuonna koko vuoden kasvuksi summautui 8,0 prosenttia. Suurten supermarkettien kehitys jäi 0,7 prosenttiyksikköä vuoden 2011 kasvusta, kun niiden myynti kohosi 5,5 prosenttia vuonna 2012. Pienmyymälät puolestaan kehittyivät vuonna 2012 selvästi aiempaa nopeammin; vuoden 2011 aikana myynti kohosi ainoastaan 1,3 prosenttia, mutta vuonna 2012 yllettiin jo 2,6 prosentin kasvuun. Vuonna 2012 pienet supermarketit kasvoivat heikoimmin lisäten myyntiään enää 0,8 prosenttia, kun vielä edellisvuonna niiden kasvuksi summautui 5,3 prosenttia.

Elintarvikkeiden hintojen nousu vähäisempää kuin vuonna 2011

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan elintarvikkeet kallistuivat vuoden 2012 tammi-joulukuussa 5,2 prosenttia edellisvuodesta, kun vuotta aiemmin hinnat kohosivat 6,3 prosenttia. Sekä vuonna 2011 että 2012 elintarvikkeiden hintojen kallistumiseen vaikutti paitsi maailmanmarkkinahintojen myös kotimaisten tuottajahintojen nousu. Lisäksi makeisten, virvoitusjuomien ja jäätelön verojen korotukset vaikuttivat hintoja kohottavasti.

Alkoholijuomien ja tupakan veronkorotusten myötä kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kallistuivat vuonna 2012 hieman edellisvuotta nopeammin: vuonna 2011 hinnat kohosivat 4,4 prosenttia, kun vuoden 2012 tammi-joulukuussa vastaava lisäys oli 5,0 prosenttia.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698    

Liitteet:

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin joulukuussa 2011 ja 2012 kuvioina ja taulukkona (pdf).

Päivittäistavarakaupan hintaindeksien kehitys marraskuussa 2011 ja 2012 kuviona ja taulukkona (pdf).