Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi heinäkuussa 3,9 % vuodentakaisesta


Myyntitiedote
29.8.2013

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo heinäkuussa oli 1 472,5 miljoonaa euroa, mikä oli 3,9 prosenttia viime vuoden heinäkuuta enemmän.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kohosivat heinäkuussa 4,8 prosenttia vuodentakaisesta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat 6,3 prosenttia, käyttötavaroiden hinnat 2,6 prosenttia ja alkoholijuomien sekä tupakan hinnat 1,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio kiihtyi heinäkuussa 1,6 prosenttiin, kun se kesäkuussa oli 1,4 prosenttia. Inflaation lievään kiihtymiseen vaikutti ennen muuta reseptilääkkeiden hintojen nousu.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi heinäkuussa voimakkaimmin suurissa supermarketeissa, joiden myynti kohosi 6,9 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Toiseksi nopeinta myynnin kehitys oli hypermarketeissa, joissa yllettiin 5,2 prosentin kasvuun vuodentakaisesta. Pienissä supermarketeissa puolestaan myynti kohosi 2,2 prosenttia ja pienmyymälöissä 1,5 prosenttia vertailuajankohdastaan. Ainoastaan valintamyymälöiden myynti oli laskussa heinäkuussa, kun vähennystä vuodentakaisesta kertyi 0,4 prosenttia.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-heinäkuussa 3,8 prosenttia vuodentakaisesta

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli 9 529,2 miljoonaa euroa kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa, mikä oli 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Myynti kasvoi edelleen nopeimmin suurimmissa myymälöissä: suurissa supermarketeissa lisäystä kertyi 5,4 prosenttia ja hypermarketeissa 4,9 prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuusta. Pienmyymälöiden myynti kasvoi suurimpia myymälöitä maltillisemmin, kun lisäystä vuotta aiemmasta kertyi 3,5 prosenttia. Sen sijaan sekä pienten supermarkettien että valintamyymälöiden myynnin kasvu jäi alle kahden prosentin, kun supermarketit lisäsivät myyntiään 1,7 prosenttia ja valintamyymälät 1,3 prosenttia viime vuoden tammi-heinäkuusta.

Vuoden 2013 heinäkuussa oli 27 arkimyyntipäivää eli yksi päivä vuoden 2012 heinäkuuta enemmän. Sen sijaan kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa oli yhtä monta arkimyyntipäivää viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.***

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Tammikuusta 2013 alkaen kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain.

***Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698


Liitteet:

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin heinäkuussa 2012 ja 2013 kuvioina ja taulukkoina (pdf)

Päivittäistavarakaupan hintaindeksien kehitys heinäkuussa 2012 ja 2013 (pdf)