Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi elokuussa 3,4 % vuodentakaisesta


Myyntitiedote
30.9.2013

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo elokuussa oli 1 433,4 miljoonaa euroa, jolloin kasvua viime vuoden elokuusta kertyi 3,4 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan kaikkien päivittäistavaroiden hinnat kohosivat elokuussa 3,8 prosenttia vuodentakaisesta. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat kohosivat 5,0 prosenttia, käyttötavaroiden hinnat 2,0 prosenttia ja alkoholijuomien sekä tupakan hinnat 1,4 prosenttia vuoden 2012 elokuusta. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio hiipui elokuussa 1,2 prosenttiin, kun heinäkuussa inflaatio oli 1,6 prosenttia. Inflaation hidastumiseen vaikutti erityisesti vihannesten halpeneminen heinäkuusta.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi elokuussa voimakkaimmin suurissa supermarketeissa, jotka lisäsivät myyntiään 6,0 prosenttia vuodentakaisesta. Toiseksi eniten myynti kasvoi hypermarketeissa, joiden myynnin kehitys oli liki puolet hitaampaa kuin suurissa supermarketeissa: lisäystä viime vuoden elokuusta kertyi suurimmissa myymälöissä 3,3 prosenttia. Kaikkein pienimmissä myymälöissä puolestaan yllettiin 2,9 prosentin kasvuun ja valintamyymälöissä 1,8 prosentin kasvuun edellisvuoden elokuusta. Pienissä supermarketeissa puolestaan myynnin kasvu jäi elokuussa alhaisimmaksi myynnin kohotessa 1,1 prosenttia vuotta aiemmasta.

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-elokuussa 3,8 prosenttia vuodentakaisesta

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvoksi vuoden 2013 tammi-elokuussa kumuloitui 10 962,6 miljoonaa euroa, jolloin lisäystä vuodentakaisesta kertyi 3,8 prosenttia. Myynnin kasvu oli reippainta suurimmissa myymälöissä, joista suurissa supermarketeissa lisäystä kertyi 5,5 prosenttia ja hypermarketeissa 4,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pienmyymälöiden myynti kohosi tammi-elokuussa 3,4 prosenttia edellisvuodesta. Pienten supermarkettien ja valintamyymälöiden myynnin kehitys oli edelleen hitainta supermarkettien lisätessä myyntiään 1,6 prosenttia ja valintamyymälöiden 1,4 prosenttia viime vuoden tammi-elokuusta.

Vuoden 2013 elokuussa oli 27 arkimyyntipäivää eli saman verran kuin vuoden 2012 elokuussa. Myös kuluvan vuoden tammi-elokuussa oli yhtä monta arkimyyntipäivää viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tilaston taustatiedot

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.***

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Tammikuusta 2013 alkaen kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain.

***Arvonlisäveroa korotettiin 1.1.2013 alkaen, jolloin yleinen verokanta nousi 24 prosenttiin ja elintarvikkeiden arvonlisävero 14 prosenttiin.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698


Liitteet:

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin elokuussa 2012 ja 2013 kuvioina ja taulukkoina (pdf)

Päivittäistavarakaupan hintaindeksien kehitys elokuussa 2012 ja 2013 (pdf)