Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi heinäkuussa 1,7 %


Myyntitiedote
26.8.2010

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli heinäkuussa 1 252,6 miljoonaa euroa. Myynnin arvo nousi 1,7 % edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta.

Heinäkuussa myynti kasvoi eniten pienmyymälöissä (9,6 %) ja valintamyymälöissä (9,0 %). Myynnin arvo kohosi myös suurissa supermarketeissa (2,0 %). Sen sijaan päivittäistavaroiden myynti väheni pienissä supermarketeissa (-3,0 %) sekä hypermarketeissa ja tavarataloissa (-1,0 %).

- Kokemuksen mukaan lämmin kesä ja lomat suosivat pieniä myymälöitä ja heinäkuun luvut vahvistavat sen, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Osmo Laine kertoo.

Tammi-heinäkuussa myynti edellisvuotta alhaisemmalla tasolla

Tammi-heinäkuussa 2010 päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli 7 777,6 miljoonaa euroa. Myynti väheni näin ollen 1,5 % edellisvuodesta.

Alkuvuonna myynti pysyi lähes ennallaan suurissa supermarketeissa (0,3 %) ja pienmyymälöissä (-0,1 %). Hypermarketeissa ja tavarataloissa myynti laski hieman (0,7 %). Eniten myynti supistui tammi-heinäkuussa pienissä supermarketeissa (-5,1 %). Myynnin arvo väheni myös valintamyymälöissä (-1,9 %).

Arkimyyntipäiviä oli vuoden 2010 heinäkuussa 27 eli yhtä monta kuin vuoden 2009 heinäkuussa. Uuden liikeaikalain myötä kaikki päivittäistavaramyymälät ovat saaneet olla avoinna sunnuntaisin vuoden 2010 alusta lähtien.

Elintarvikkeiden arvonlisävero laski 5 %-yksikköä 1.10.2009 ja sen vaikutus kuluttajahintoihin on noin 4,3 %.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan huhtikuun 2010 tiedoista alkaen Tilastokeskuksessa. Uuden tilastointipalvelun myötä jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Samassa yhteydessä tiedotteiden ulkoasua ja sisältöä uudistetaan sekä julkaisuaikatauluja vakiinnutetaan entisestään. Tilastoinnin perustana olevat ohjeistukset on tässä yhteydessä tarkastettu ja koko alkuvuoden tilastotiedot kerätty uudelleen.

Lisätietoja:
PTY ry, toimitusjohtaja Osmo Laine, p. 0500 448 986
Tilastokeskus, Yliaktuaari Marko Tuomiaro p. 09 1734 2705

Liitteet:
Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin heinäkuussa ja tammi-heinäkuussa 2009 ja 2010 kuvioina ja taulukkoina.