Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi elokuussa 6,8 %


Myyntitiedote
23.9.2011

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli elokuussa 1 292,0 miljoonaa euroa myynnin lisääntyessä 6,8 prosenttia vuotta aiemmasta.

Hypermarkettien kehitys jatkui vahvana myynnin kasvaessa peräti 12,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Pienet supermarketit kasvattivat myyntiään 7,3 prosenttia vuodentakaisesta ja suurissa supermarketeissa saavutettiin 6,0 prosentin kasvu edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Pienemmät myymälät jäivät selvästi jälkeen super- ja hypermarkettien kehityksestä: valintamyymälöissä yllettiin vain 1,1 prosentin kasvuun ja pienmyymälöissä myynti supistui 1,8 prosenttia viime vuoden elokuusta.

Vuoden 2011 elokuussa oli 27 arkimyyntipäivää eli yksi edellisvuoden elokuuta enemmän. Uuden liikeaikalain myötä kaikki päivittäistavaramyymälät ovat saaneet olla avoinna myös sunnuntaisin vuoden 2010 alusta lähtien.

Tammi-elokuussa päivittäistavarakaupan suurmyymälöiden kehitys 6,2 %

Tammi-elokuussa 2011 päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli 9 993,3 miljoonaa euroa, kun kokonaismyynti kohosi 6,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Hypermarkettien ja suurten supermarkettien kehitys jatkui myös tammi-elokuussa muita myymälätyyppejä vahvempana: hypermarketit kasvattivat myyntiään 8,7 prosenttia ja suuret supermarketit 6,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Pienten supermarkettien myynti kohosi 5,7 prosenttia edellisvuoden tammi-elokuusta, kun taas valintamyymälöiden kehitys oli maltillisempaa myynnin noustessa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta. Pienmyymälöiden kehitys jäi vaatimattomimmaksi myynnin arvon lisääntyessä ainoastaan 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Elintarvikkeiden arvonlisävero laski 5 % -yksikköä 1.10.2009 ja nousi yhdellä % -yksiköllä 1.7.2010.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen.

Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Osmo Laine, p. 0500 448 986
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698

Liitteet:
Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin elokuussa ja tammi-elokuussa 2010 ja 2011 kuvioina ja taulukkoina