Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi 5,2 % kesäkuussa


Myyntitiedote
3.8.2012 
  
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynti oli kesäkuussa 1 413,3 miljoonaa euroa, jolloin myynnin kasvua kertyi 5,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavaroiden hinnat kohosivat 5,0 prosenttia kesäkuussa. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio puolestaan oli 2,8 prosenttia. Päivittäistavaroiden hintaindeksin ja inflaation välistä eroa selittävät alkoholin, tupakan ja makeisten veronkorotukset.

Kesäkuussa päivittäistavaroiden myynti kasvoi nopeimmin hypermarketeissa, joissa kasvua edellisvuoden kesäkuusta kertyi 7,8 prosenttia. Suurissa supermarketeissa ja valintamyymälöissä myynnin kasvu oli myös pirteää myynnin kasvaessa molemmissa 6,9 prosenttia viime vuodesta. Pienissä supermarketeissa negatiivinen kehitys jatkui kesäkuussa, kun myynti supistui 0,7 prosenttia. Pienmyymälöissä kehitys oli heikointa myynnin laskiessa 8,7 prosenttia edellisvuodesta. Pienmyymälöiden myynnin kehitykseen vaikutti osaltaan helluntain ja helatorstain ajoittuminen toukokuulle, kun vuotta aiemmin ko. pyhäpäivät olivat kesäkuussa.

Päivittäistavarakaupan kasvu vahvinta valintamyymälöissä tammi-kesäkuussa

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa oli 7 760,3 miljoonaa euroa, mikä oli 5,8 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Kehitys oli voimakkainta valintamyymälöissä, jotka kasvattivat myyntiään viime vuoden tammi-kesäkuusta 8,5 prosenttia. Myös suurten supermarkettien kehitys oli vahvaa kasvun ollessa 7,5 prosenttia ja hypermarketeillakin 6,1 prosenttia vertailuajankohdastaan. Pienmyymälöissä yllettiin 3,4 prosentin kasvuun. Pienten supermarkettien kehitys puolestaan jäi vaatimattomammaksi, kun nousua viime vuoden tammi-kesäkuusta kertyi ainoastaan 0,1 prosenttia.

Aukiolopäivät ja tilaston taustatiedot

Vuoden 2012 kesäkuussa oli 25 arkimyyntipäivää eli yksi päivä edellisvuoden kesäkuuta enemmän. Uuden liikeaikalain myötä kaikki päivittäistavaramyymälät ovat saaneet olla avoinna sunnuntaisin vuoden 2010 alusta lähtien.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, yliaktuaari Jarkko Niemistö p. 09 1734 2951  

Liitteet:

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin kesäkuussa 2011 ja 2012 kuvioina ja taulukkona (pdf).

Päivittäistavarakaupan hintaindeksien kehitys kesäkuussa 2011 ja 2012 kuvioina ja taulukkona (pdf).