Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi 3,7 % heinäkuussa


Myyntitiedote
27.8.2012 
     
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynti kohosi 3,7 prosenttia heinäkuussa ja myynnin arvoksi kirjattiin 1 416,6 miljoonaa euroa.

Päivittäistavarakaupan hintaindeksin* mukaan päivittäistavarat kallistuivat heinäkuussa 5,6 prosenttia. Merkittävintä nousu oli alkoholijuomien ja tupakan hinnoissa. Indeksi kuvaa päivittäistavarakaupoissa myytävien tuotteiden hintojen kehitystä. Kaikkien kuluttajahintojen vuosimuutos** eli inflaatio oli heinäkuussa 2,9 prosenttia.

Päivittäistavaroiden myynnin kasvu oli heinäkuussa ripeintä suurissa supermarketeissa, joissa lisäystä vuodentakaisesta kertyi 5,4 prosenttia. Myynnin kehitys oli lähes yhtä vahvaa valintamyymälöissä, jotka kasvattivat myyntiään 5,3 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Niin ikään hypermarketit lisäsivät myyntiään reippaasti, kun kasvua vuotta aiemmasta kertyi 4,9 prosenttia. Pienmyymälöissä ja pienissä supermarketeissa puolestaan kehitys oli huomattavasti vaisumpaa: pienmyymälöiden myynti ei liioin kasvanut tai laskenut vuodentakaisesta ja pienissä supermarketeissa myynti jopa väheni 1,7 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta. 
   
Päivittäistavarakauppa kasvoi 5,4 prosenttia tammi-heinäkuussa

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa oli 9 176,9 miljoonaa euroa, mikä oli 5,4 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Kasvu oli edelleen nopeinta valintamyymälöissä, jotka kasvattivat myyntiään 8,0 prosenttia edellisvuoden tammi-heinäkuusta. Seuraavaksi vahvimmin kasvoivat suuret myymälät: suurten supermarkettien myynti kohosi 7,0 prosenttia ja hypermarkettien 6,0 prosenttia vuodentakaisesta. Maltillisempaa kehitys oli pienmyymälöissä, joissa nousua vuotta aiemmasta kertyi 2,9 prosenttia. Pienten supermarkettien kehitys jatkui alavireisenä, kun tammi-heinäkuun kumulatiivinen myynti laski 0,2 prosenttia vuotta aiemmasta.

Aukiolopäivät ja tilaston taustatiedot

Vuoden 2012 heinäkuussa oli 26 arkimyyntipäivää eli yhtä monta kuin edellisvuodenkin heinäkuussa. Uuden liikeaikalain myötä kaikki päivittäistavaramyymälät ovat saaneet olla avoinna sunnuntaisin vuoden 2010 alusta lähtien. 

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen. Tiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina.

*Päivittäistavarakaupan hintaindeksi kuvaa elintarvikkeiden, alkoholittomien juomien, mietojen alkoholijuomien, tupakan, kodin kulutustavaroiden, nikotiinivalmisteiden, vitamiinien, puutarhatarvikkeiden, sisäkasvien ja -kukkien, lemmikkieläintuotteiden, sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, henkilökohtaisten hygieniatuotteiden sekä kauneudenhoitotuotteiden hintakehitystä.

**Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa ostettujen tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä ja sitä käytetään yleisenä inflaation mittarina.

Lisätietoja:

PTY, toimitusjohtaja Kari Luoto, p. 0400 688 708
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698    

Liitteet:

Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin heinäkuussa 2011 ja 2012 kuvioina ja taulukkona (pdf).

Päivittäistavarakaupan hintaindeksien kehitys heinäkuussa 2011 ja 2012 kuviona ja taulukkona (pdf).