Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnissä kasvua lokakuussa 3,9 %


Myyntitiedote
22.11.2011

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroita myytiin 1 226,1 miljoonan euron arvosta lokakuussa 2011 myynnin kasvaessa maltilliset 3,9 prosenttia viime vuoden lokakuusta.

Myynti oli sekä määrällisesti että suhteellisesti suurinta hypermarketeissa, joissa myynnin lisäystä vuodentakaisesta kertyi 5,7 prosenttia. Supermarkettien myynnin kasvu oli pari prosenttia hypermarkettien kehitystä verkkaisempaa: suurten supermarkettien myynti kasvoi 3,6 prosenttia ja pienten supermarkettien 3,3 prosenttia edellisvuoden lokakuusta. Valintamyymälöissäkin lisäystä vuodentakaisesta kertyi 2,4 prosenttia, kun taas pienmyymälöiden myynnin kasvu ylsi ainoastaan 0,3 prosenttiin edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Päivittäistavarakaupan myynti jatkui vahvana tammi-lokakuussa 2011

Päivittäistavaroiden myynti kasvoi vuoden 2011 tammi-lokakuussa 6,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta myynnin arvon ollessa 12 442,6 miljoonaa euroa.

Hypermarkettien kehitys oli selvästi muita myymälätyyppejä nopeampaa niiden kasvattaessa myyntiään 8,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Seuraavaksi nopeinta myynnin kehitys oli supermarketeissa, joissa suurten supermarkettien myynti lisääntyi 6,4 prosenttia ja pienten 5,7 prosenttia vertailuajankohdastaan. Pienemmissä myymälätyypeissä kasvu oli huomattavasti maltillisempaa; valintamyymälöissä nousua kertyi 3,1 prosenttia ja pienmyymälöissä 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Vuoden 2011 lokakuussa oli 26 arkimyyntipäivää eli yhtä monta kuin viime vuoden lokakuussa. Uuden liikeaikalain myötä kaikki päivittäistavaramyymälät ovat saaneet olla avoinna myös sunnuntaisin vuoden 2010 alusta lähtien.

Elintarvikkeiden arvonlisävero laski 5 % -yksikköä 1.10.2009 ja nousi yhdellä % -yksiköllä 1.7.2010.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen.

Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Osmo Laine, p. 0500 448 986
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698

Liitteet:
Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin lokakuussa ja tammi-lokakuussa 2010 ja 2011 kuvioina ja taulukkoina.