Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden myynti kohosi 4,9 % marraskuussa


Myyntitiedote
22.12.2011

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten marraskuun myynti kasvoi 4,9 prosenttia vuodentakaisesta myynnin arvon ollessa 1 210,8 miljoonaa euroa.

Pienmyymälöitä lukuun ottamatta myynnin kehitys oli melko reipasta kaikilla myymälätyypeillä: eniten myyntiään edellisvuoden marraskuusta kasvattivat suuret supermarketit, joissa nousua vertailuajankohdasta kertyi 5,8 prosenttia. Hypermarkettien kasvu seurasi suurten supermarkettien kintereillä 5,5 prosentin kasvullaan. Pienten supermarkettien myynti nousi 4,6 prosenttia vuotta aiemmasta ja valintamyymälöissäkin yllettiin 4,0 prosentin kasvuun. Ainoastaan pienmyymälöissä myynti supistui vuodentakaisesta vähennyksen ollessa 1,5 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan myynnin veturina hypermarketit tammi-marraskuussa 2011

Päivittäistavaroiden myynnin arvo vuoden 2011 tammi-marraskuussa oli 13 653,4 miljoonaa euroa, mikä oli 6,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Kaikista myymälätyypeistä myyntiään vauhdikkaimmin tammi-marraskuussa 2011 kasvattivat hypermarketit, joiden kumulatiiviseksi kasvuksi summautui peräti 8,3 prosenttia. Supermarkettien myynnin kehitys oli myös reipasta, mutta selvästi hypermarkettien kehitystä maltillisempaa; suurten supermarkettien myynti kohosi 6,2 prosenttia ja pienten supermarkettien 5,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Valintamyymälöissä kasvu oli rauhallisempaa myynnin lisääntyessä 3,5 prosenttia vertailuajankohdastaan ja pienmyymälöissä kasvu jäi kaikkein vaatimattomimmaksi myynnin kohotessa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Aukiolopäivät ja tilaston taustatiedot

Vuoden 2011 marraskuussa oli 25 arkimyyntipäivää eli yhtä monta kuin edellisvuodenkin marraskuussa. Uuden liikeaikalain myötä kaikki päivittäistavaramyymälät ovat saaneet olla avoinna myös sunnuntaisin vuoden 2010 alusta lähtien.

Elintarvikkeiden arvonlisävero laski 5 % -yksikköä 1.10.2009 ja nousi yhdellä % -yksiköllä 1.7.2010.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten kuukausittaisten myyntitietojen tilastointi toteutetaan Tilastokeskuksessa. Jäsenyritykset toimittavat kuukausittaiset tietonsa suoraan Tilastokeskukseen.

Lisätietoja:
PTY, toimitusjohtaja Osmo Laine, p. 0500 448 986
Tilastokeskus, aktuaari Tiina Talvio p. 09 1734 2698

Liitteet:
Päivittäistavaroiden vähittäismyynnin kehitys myymälätyypeittäin marraskuussa ja tammi-marraskuussa 2010 ja 2011 kuvioina ja taulukkoina.