PTY:n tiedotejakelun rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 3.1.2014

Rekisterin nimi
PTY:n tiedotejakelurekisteri

Rekisterin pitäjä
Päivittäistavarakauppa ry
PL 340, 00131 Helsinki (Eteläranta 10)
puh. 09 172 860

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietosisältö

Henkilörekisteriin tallennettuja rekisteröidyn henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän tiedotteiden ja muun ulkoisen viestinnän jakeluun sähköisesti tai muulla tavoin.

Rekisteri sisältää rekisteröityneiden henkilöiden seuraavat yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite. Rekisteröityjä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

Tietojen suojaus ja luovuttaminen

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan. Aineisto säilytetään ulkopuolisella palvelimella, jonne pääsy on rajattu ennalta määrätyille henkilöille. Henkilötietoja ei luovuta muutoin kuin lain velvoittamissa tilanteissa eikä henkilötietoja siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lakimies Tiina Vyyryläinen, Päivittäistavarakauppa ry
PL 340, 00131 Helsinki (Eteläranta 10)
sähköposti: tiina.vyyrylainen (a) pty.fi
puh: 09 1728 6117