Työryhmät 2017

(Päivitetty 23.3.2017)

Vähittäiskaupparyhmä              

Vähittäiskaupparyhmä edistää päivittäistavarakaupan tehokkuutta ja kilpailukykyä pitkässä toimintoketjussa alkutuotannosta kuluttajille saakka. Merkittävimpiä kaupan ja koko elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parantavia hankkeita edistetään mm. kaupan ja teollisuuden yhteisillä ECR-hankkeilla.

Puheenjohtaja Ilkka Alarotu, SOK

Timo Hansio, Lidl Suomi Ky
Jani Havisto, Minimani
Ari Maijanen, Wihuri Oy Aarnio
Petteri Niemi, Kesko Oyj
Anu Pekkola, Stockmann Abp Oyj
Kari Pulli, Tokmanni-konserni
Harri Saalasti, R-Kioski Oy
Veli-Matti Sirkiä, M Itsenäiset Kauppiaat Oy
Kari Luoto, PTY

Sihteeri Ilkka Nieminen, PTY

Kaupan lähipalvelut -ryhmä

Kaupan lähipalvelut -ryhmä vastaa taantuvien taajamien, lähiöiden ja haja-asutusalueiden lähikauppapalvelujen toimintaedellytysten turvaamisesta. Ryhmä arvioi yhteiskunnallisesti tärkeiden palveluiden tuottamista osana kaupan lähipalveluita ja varautuu kuntauudistuksen vaikutuksiin arvioimalla lähipalveluiden säilyttämisen kannalta tarvittavaa ostovoimaa ja sen turvaamiseksi tarvittavia toimia.

Puheenjohtaja Petri Toivonen, Kesko Oyj

Pentti Kaulamo, K-kauppiasliitto
Antti Oksa, SOK
Jarkko Salama, Wihuri Oy Aarnio
Jesper Åberg, Kesko Oyj
Kari Luoto, PTY

Sihteeri Ilkka Nieminen, PTY

Resurssitehokkuustyöryhmä

Resurssitehokkuustyöryhmä vastaa resurssien käytön, kuten materiaalien ja energian käytön kehittämisestä päivittäistavaroiden toimitusketjussa. Ryhmä osallistuu pakkausmateriaalien kierrätyksen tehostamiseen ohjaamalla päivittäistavarakaupan osallistumista pakkausalan tuottajayhteisöjen ja Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n toimintaan. Ryhmä kehittää Motiva Oy:n kanssa toteutettavissa hankkeissa päivittäistavarakaupan materiaalitehokkuutta. Ryhmä toimii yhdistyksessä ympäristöasioiden ja hankinnan vastuullisuutta koskevien kysymysten asiantuntijana.

Puheenjohtaja Timo Jäske, Kesko Oyj

Senja Forsmman, SOK
Päivi Huhtala, Tuko Logistics Osk
Anna Liitiäinen, Lidl Suomi Ky
Marja Ola, Kaupan Liitto

Sihteeri Ilkka Nieminen, PTY

Foodservice-tukkukaupparyhmä 

Foodservice-tukkukaupparyhmä vastaa mm. hotellien, ravintoloiden ja suurkeittiöiden tavarantoimituksia hoitavan Foodservice-tukkukaupan elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta. Se huolehtii tukkukauppojen toimintaedellytyksistä osana elintarvikkeiden toimitusketjua.

Puheenjohtaja Petri Heino, TukkuHeino Oy

Mika Halmesmäki, Kespro Oy
Juha Mattila, Wihuri Oy Aarnio/Metro
Eero Raappana, Meira Nova Oy
Riku Vuori, Suomen Palvelutukkurit Oy
Kari Luoto, PTY

Sihteeri Merja Söderström, PTY

Tuoteturvallisuusryhmä

Tuoteturvallisuusryhmä edistää päivittäistavarakaupan elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden myynnin turvallisuutta. Ryhmä tekee säännöllistä yhteistyötä viranomaisten kanssa, seuraa ja vaikuttaa sekä kansalliseen että EU-tason lainsäädäntöön ja ohjeistuksiin kaupan toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Puheenjohtaja Mikko Kalmi, Tokmanni-konserni

Markus Luhtala, Stockmann Oyj Abp
Tiina Luoma, SOK
Mika Lyytikäinen, SOK
Arja Martikainen, Tuko Logistics Osk
Heta Rautpalo, Kesko Oyj
Anna Salminen, PTY
Saara Torikka, Lidl Suomi Ky
Tiia Vainio, Wihuri Oy Aarnio

Sihteeri Merja Söderström, PTY

Omavalvontaryhmä

Omavalvontaryhmä vastaa myymälöiden omavalvontaan liittyvistä asioista ja kehittää omavalvonnan toimivuutta. Se seuraa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä suosituksia ja pitää ajan tasalla elintarvikkeiden ja ikärajavalvonnan omavalvontaohjeistusta.

Puheenjohtaja Gunnar Weckman, Kesko Oyj

Virve Hintikka, Tokmanni-konserni
Satu Kattilamäki, HOK-Elanto
Markus Luhtala, Stockmann Oyj Abp
Sanna Rainio, Lidl Suomi Ky
Tuula Tolvanen, Wihuri Oy Aarnio
Riitta Tynnilä, SOK
Merja Söderström, PTY

Sihteeri Anna Salminen, PTY

Viestintäryhmä 

Viestintäryhmä on viestintää linjaava ja seuraava asiantuntijaryhmä.

Puheenjohtaja Pilvi-Sisko Riikonen, Lidl Suomi Ky

Anna Bjarland, Stockmann Oyj Abp
Karin Gummerus, R-kioski Oy
Outi Hohti, SOK
Joséphine Mickwitz, Tokmanni Oy
Jarkko Salama, Wihuri Oy
Leena Salo, K-kauppiasliitto ry
Minttu Tirkkonen, Kesko Oyj
Kari Luoto, PTY

sihteeri Elina Holamo, PTY