Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta

Päivittäistavarakauppa ry on mukana elintarvikeketjun kauppatapalautakunnassa, joka perustettiin vuonna 2014 Keskuskauppakamarin yhteyteen. Lautakunnassa on edustettuna elintarvikeketjun toimijoita sekä riippumattomia asiantuntijoita.

Kauppatapalautakunta tulkitsee EU-tasolla sovittuja hyvän kauppatavan periaatteita ja periaatteiden täytäntöönpanomekanismia sekä ohjaa niiden toimeenpanoa Suomessa. Käytännössä periaatteita tulkitaan käsittelemällä riitatilanteita, joissa periaatteita väitetään rikotun vakavasti ja joissa rikkomuksen väitetään vaikuttavan useaan elinkeinonharjoittajaan samanaikaisesti. Lautakunta ei käsittele kuluttajavalituksia.

Taustalla EU:n hyvän kauppatavan periaatteet

Kauppatapalautakunnan taustalla ovat EU:n komission ja elintarvikeketjun EU-järjestöjen valmistelemat ja sopimat hyvän kauppatavan periaatteet sekä niiden täytäntöönpanomekanismi. Itsesääntelyjärjestelmän käyttöönotto alkoi syksyllä 2013.

Hyvän kauppatavan periaatteiden tavoitteena on tarjota eurooppalaiselle elintarvikeketjulle liiketoimintakehys, jossa kunnioitetaan sopimusvapautta sekä turvataan kilpailukykyisyys, luottamus ja jatkuvuus. Periaatteiden toteutumista valvotaan sekä EU-tasolla, että kansallisesti. Suomeen perustettiin kansallinen kauppatapalautakunta ensimmäisten EU-maiden joukossa helmikuussa 2014.

Elintarvikeketjussa toimivat yritykset voivat sitoutua periaatteisiin EU:n Supply Chain Initiativen kautta. Alan yritykset päättävät itse sitoutumisestaan itsesääntelyjärjestelmään eikä se vaadi jäsenyyttä kaupan tai teollisuuden järjestöissä.


Lisätietoja:
Lakimies Tiina Vyyryläinen
puh. (09) 1728 6117
tiina.vyyrylainen (a) pty.fi