Kaupan vapaan rakentamisen salliminen

Kaupan kaavoitusta ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä on vapautettava ja kaavoitusmenettelyä nopeutettava. Kaupan vapaalla rakentamisella turvataan kaupan kilpailu- ja kehitysmahdollisuudet kotimaisessa ja ulkomaisessa kilpailussa.

Valikoimien jatkuva kasvu edellyttää suurempia myymälöitä. Nykyinen suuryksikön määritelmä on osoittautunut käytännössä liian pieneksi. Se on rajoittanut ja haitannut kaupan keskinäistä kilpailua. Kauppa esittääkin, että maankäyttö- ja rakennuslain kaupan suuryksikköä koskeva määritelmä muutetaan nykyisestä 2 000 kerrosneliömetristä 5 000 kerrosneliömetriin.

Tarvitsemme hallitukselta tavoitteellisia toimia myös lähikaupan toimintaedellytysten parantamiseksi kaupunkikeskustoissa, lähiöissä, taajamissa sekä haja-asutusalueilla.

Kaupan rakentamisen sääntelyä parannettava

Kaupan sijainnin ohjausta koskevaa sääntelyä on uudistettava joustavammaksi. Kaavoitusmenettelyä on muutettava nopeammaksi ja läpinäkyvämmäksi.

Korottamalla kaupan suuryksikön määritelmä 5 000 neliömetriin ja luopumalla vaatimuksesta sijoittaa suuryksiköt keskusta-alueille edistettäisiin päivittäistavarakaupan kilpailua. Samalla vähennettäisiin alaan kohdistuvaa hallinnollista rasitetta.

Kaavoituksella tulee varata tarpeeksi riittävän suuria ja laadukkaita kauppapaikkoja. Avoimuus ja läpinäkyvyys kaavoituksessa ja kuntien tonttipolitiikassa takaa tasapuolisen kohtelun nykyisille ja uusille kaupan toimijoille.

Sääntelyä purkamalla turvataan päivittäistavarakaupan merkittävät alueelliset investoinnit ja työllistämisen edellytykset. Päivittäistavarakauppa investoi muun muassa rakentamiseen ja kaupan palveluverkoston ylläpitoon satoja miljoonia euroja vuosittain.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutostarpeita on päivittäistavarakaupan osalta selvitettävä sekä alalle pääsyn, kilpailun että ympäristö- ja aluepolitiikan kannalta.