Reseptivapaat itsehoitolääkkeet kauppojen valikoimaan

Suomen apteekkimarkkina toimii tehottomasti muihin Pohjoismaihin verrattuna ja lääkejakelun turvaamiseen liittyy merkittäviä haasteita. Nykyinen lääkejakelun tehottomuus aihettaa veronmaksajille 100 miljoonan euron lisälaskun vuosittain.

Suomessa tulee muiden Pohjoismaiden tavoin tehostaa lääkejakelua ja sallia reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynti myös apteekkien ulkopuolella, turvallisen ja rajatun valikoiman puitteissa.

Reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa parantaa itsehoitolääkkeiden saatavuutta ja asiakaspalvelua sekä alentaa lääkkeiden hintoja. Uudistus tukee lisäksi erityisesti pienten lähikauppojen kilpailukykyä ja turvaa myymäläverkon säilymistä sekä kaupan työllisyyttä.

Päivittäistavarakauppa ry kannattaa itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista tupakanvieroitusvalmisteiden tavoin. Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto on suositellut lääkejakelun uudistamista.

Vuonna 2015 lääkealan ammattilaisten tekemä selvitys osoittaa, että useita itsehoitolääkkeitä voidaan myydä turvallisesti apteekkien ulkopuolella myös Suomessa.

Lääkejakelun uudistamisen mahdollisuuksista Suomessa valmistui Capgemini Consultingin toteuttama esiselvitys vuonna 2011. Selvityksen keskeiset havainnot:

Lääkkeiden vähittäiskauppa on Suomessa voimakkaasti säädeltyä muihin Pohjoismaihin verrattuna

• Järjestelmän tehokkuus on jäänyt Suomessa jälkeen pohjoismaisesta kehityksestä.

• Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jossa itsehoitolääkkeet, nikotiinikorvaustuotteita lukuun ottamatta, eivät ole apteekkijakelua laajemmin saatavilla.

Apteekkimarkkina toimii tehottomasti verrattuna Ruotsiin ja Norjaan

• Apteekkijärjestelmän tehoton toiminta aiheuttaa vuosittain noin 100 miljoonan euron lisälaskun valtiolle ja kuluttajille.

• Suomessa apteekkien katteet uppoavat tehottoman apteekkijärjestelmän ylläpitämiseen ja paineita katteiden korottamiseen lääketaksan muutosten kautta on näkyvissä.

Ketjutoiminta on edellytys tehokkaalle apteekkitoiminnalle nykypäivänä

• Nykyisellään Suomen apteekkitoiminta edustaa toimintamalliltaan ja tehokkuudeltaan arviolta 1970-luvun lopun vähittäiskauppaa.

• Ruotsin ja Norjan apteekkimarkkinat ovat sääntelyn vapautumisen seurauksena siirtyneet tehokkaaseen ketjutoimintaan, eikä vastaavia ongelmia toiminnan kannattavuudessa ole raportoitu.

Nykyjärjestelmä ei motivoi apteekkeja kehittämään lääkkeiden saatavuutta

• Kehityksen suunta Suomessa ei tue STM:n Lääkepolitiikka 2020 -linjausten tavoitteita turvata hyvä lääkkeiden saatavuus ja ammatillisesti toimiva lääkejakelujärjestelmä kaikissa olosuhteissa. Tappiollisten apteekkien määrä kasvaa, apteekittomia kuntia on 20 kpl ja sivuapteekkeja on jo sulkeutunut.

• Lähimarkkinoilla lääkkeiden vähittäiskaupan säätelyn vapauttaminen on parantanut lääkkeiden saatavuutta.

Lääkejakelulle on toteutettava kokonaisvaltainen uudelleenarviointi

• Apteekkitoiminnan tehottomuus, pohjoismaisten lähimarkkinoiden lääkejakelun kehitys ja lääkkeiden verkkokaupan kehitys edellyttävät kokonaisvaltaista uudelleenarviointia.

• Kilpailuviranomaiset ovat jo vuosia esittäneet alan laajan uudelleenarvioinnin käynnistämistä.

• Osana laajempaa arviointia lääkejakelun tulevaisuudesta on perusteltua avata keskustelu itsehoitolääkkeiden tuomisesta myös apteekkien ulkopuolisiin myyntipisteisiin.